Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 
 
A Regisztrációval a tag hozzájárul ahhoz, hogy az adatok valódiságának ellenőrzése céljából az e-ÜMK Kft. (továbbiakban: e-ÜMK) az Ügyvédi Kamarát megkeresse. 
 
 

A KEZELT ADATOK KÖRE

 
Az e-ÜMK, mint adatkezelő a Regisztráló hozzájárulása alapján kizárólag olyan adatokat kezel, amely az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott ügyvédi tevékenységhez kapcsolódnak és az ügyvéd beazonosításához feltétlenül szükséges. Ezek az alábbiak:
  
  • az ügyvéd/ügyvédi iroda neve,
  • az ügyvéd/ügyvédi iroda címe,
  • az ügyvéd kamarai lajstromszáma,
  • az ügyvéd/ügyvédi iroda e-mail címe,
  • az ügyvéd/ügyvédi iroda kamaránál regisztrált e-mail címe,
  • az ügyvéd/ügyvédi iroda telefonos elérhetőségei,
  • az ügyvéd/ügyvédi iroda egyéb elérhetőségei.
  • az ügyvéd/ügyvédi iroda által feltöltött eljárási cselekmény minimális adatai (hely, időpont, ügyszak) 
 
Az e-ÜMK különleges- és egyéb adatot nem kezel.
 

A KEZELT ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE

 
Az e-ÜMK az itt rögzített adatokat - a honlap működtetésével összefüggésben, - a helyettesítés ellátásával kapcsolatosan a Felhasználó, továbbá az ügyben érintett hatóság részére küldi meg e-mailben. Az e-ÜMK csak a helyettesítés ellátásához és a kapcsolat felvételéhez szükséges adatokat bocsátja a másik Felhasználó részére.
 
Az e-ÜMK az oldalon nem regisztrált harmadik személy részére semmilyen adatot nem küld tovább. 
 
A helyettesítés ellátásával kapcsolatbank az e-ÜMK  által a helyettesítéssel összefüggésben rögzített adatokat a Felhasználó részére kiadja.  
  

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 
Amennyiben a regisztrált tag a „HÍREK” menüpontban véleményezi az ott található tartalmakat, onnan az oldalon regisztrált más tagok a személyes adataikat megismerhetik. Amennyiben ennek során a regisztrált tag rá jellemző további személyes adatokat ad meg, azok nyilvánossá válnak, és adott esetben azt az oldalon regisztrált más tagok felhasználhatják.
 
 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 
Adatvédelmi törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 
 
Regisztráló: olyan, a területi ügyvédi kamara nyilvántartásába szereplő egyéni ügyvéd/ügyvédi iroda, aki vagy amely a regisztráció időpontjában és annak időtartama alatt megfelel az ügyvédekről szóló törvényben az ügyvédi tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi feltételnek.
 
 
Regisztráció: azon eljárás, amelynek keretében a regisztráló a regisztráció során kötelezően kitöltendő adatok megadásával, nyilatkozatok elfogadásával az oldal regisztrált tagja lesz.